Akce

05/10/2017 - 12:50

Československá obec legionářská a Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy
SLOVÁCKÁ BRIGÁDA. Obrana hranic Československa 1918-1919,
která se bude konat v pondělí 30. října 2017 v 17,00 v prostorách Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově.

V...