O archivu

 

Hlavní činnost archivu:

uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií
ochrana a restaurování archiválií
provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
dohled nad spisovou službou

 

Ředitel

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D.
tel. +420 519 500 060
e-mail: svoboda@mza.cz